Сетевое издание
Международный студенческий научный вестник
ISSN 2409-529X

Issue №6 in 2016

Physics and mathematics
Van T.N., Tsyao T.N., Yan I.N.
Biological sciences
Beloborodova A.V., Vasilenko S.A., Kupsha E.I.
Engineering
Orlov A.V., Gorbunova T.N.
Tran Thi My Hue, Hoang Van Thanh, Bystrov A.S.
Babikhina M.N., Zavazieva D.T., Moreva I.V.
Teaching Science
Korobkova Y.V., Ivankova M.S.
Agricultural Science
Medical sciences
Shubina A.S., Beresneva T.A.
Kubasov K.A., Bulaeva E.I.
Fedotova Y.M., Veremeenko T.V., Kostyukova Y.I.
Fedotova Y.M., Veremeenko T.V., Fedorenko A.V.
Fedotova Y.M., Popov S.M.
Fedotova Y.M., Reytsenshteyn A.A.
Fedotova Y.M., Vodolazhskaya K.D.
Styazhkina S.N., Grishina A.A., Minnekhanova T.I., Khuzina A.V.
Idiyatova I.Y., Kuzmina L.K., Styazhkina S.N.
Mandzhieva D.S., Erendzhenova E.B., Derik A.F.
Magomedov R.M., Shevchenko S.V., Gasanguseynova P.A.
Fedotova Y.M., Aleksandrov A.V.
Temirbolatova A.U., Rabadanova K.S., Markosyan M.A.
Sharapova E.A., Panina A.R., Ziyavudin D.F.
Arsenteva A.V., Stenkovaya Y.A., Kravtsova O.V.
Larina A.N., Vereschagina O.N., Anisimova A.A.
Mikhaylova V.A., Zharov R.R., Zharov R.R.
Morozova A.V., Bedoshvili S.K., Kurganova A.S.
Mashko O.A., Duseva D.A.
Saripova A.K., Svotina Y.I., Moskevich E.A.
Prokopenko N.V., Selivanova D.A.
Grechishnikov N.S., Tyan A.A., Svetlov A.Y.
Styazhkina S.N., Potapov V.P., Lekomtseva E.G., Sitnikova E.V.
Fedotova Y.M., Golovin A.D.
Styazhkina S.N., Akhmetshina G.Z., Ognev O.I., Takhautdinova L.S.
Styazhkina S.N., Novikov P.V., Batretdinov T.E.
Styazhkina S.N., Ledneva A.V., Akimov A.A., Gorshkova E.V., Polyakova K.E., Grebneva A.N.
Styazhkina S.N., Egorova E.E.
Economics
Zavodskikh A.A., Zakharkina A.V.
Glubokova D.A., Khlopkova A.V., Yakovenko S.V.
Strebkova N.V., Svyatchenko D.Y.
Sociological Science
Zelenova G.V., Evetskaya S.V., Sasina K.S.
Psychological Science
Boltrukevich E.V., Mamedova L.V.
Blagov I.A., Vasilenko T.D., Selin A.V.
Jurisprudence
Veterinary Science
Cultural
Shigurova T.A., Gudoshnikova A.A.
Architecture