Сетевое издание
Международный студенческий научный вестник
ISSN 2409-529X

Issue №6 in 2017

Physics and mathematics
Chemical sciences
Biological sciences
Nikiforov D.A., Solovykh G.N., Kolchugina G.F., Kuznetsova A.N.
Kuzhekina Y.S., Vorobeva A.S., Vasilenko S.A., Kupsha E.I.
Engineering
Koryachikhina M.A., Kalinina L.M., Rogozhina Y.V.
Ilichev K.V., Mantserov S.A., Bremzen A.M., Balashov V.O.
Nikhaeva A.V., Oganisyan Z.S.
Teaching Science
Zhunisbekova Z.A., Kerimbekov M.A., Mombieva G.A., Rezhametova S.K.
Shishkina K.I., Fortygina S.N., Kiselev K.S.
Agricultural Science
Yushkova A.F., Galieva C.R.
Medical sciences
Zaytseva O.N., Nikolaeva R.A., Petrova K.A., Ermolaeva T.I.
Vysotin S.A., Sayfitova A.T., Ryazanova E.A., Khatskov M.V.
Dolzhenko E.S., Kositsina E.K., Leonova N.A.
Ivanova A.V., Sergeeva S.S., Kudashkina O.S., Dmitrieva A.V.
Kupsha E.I., Abedinova A.L., Kanata S.R.
Matevosyan M.A., Kopenko T.A., Tarba M.K., Rtischeva L.V.
Yakovleva A.I., Shirgazina N.K., Morozova O.V.
Botalov N.S., Nekrasova Y.E., Ryazanova E.A., Sofonova E.S.
Dzhegru S.T., Grekhem S.V., Fedko N.A., Voronkina E.N., Rubacheva O.E.
Fetisova V.I., Ruzhitskaya L.V.
Zadionchenko E.V., Kazakova P.O.
Nikolaeva K.S., Petreykin I.Y., Andreeva A.P.
Savelev V.N., Yuditskaya S.V., Borisova V.Y., Fatykhova G.N.
Vysotin S.A., Sayfitova A.T., Nevzorova M.S.
Kazakova I.N., Spiridonova O.A.
Banchuk I.I., Bykova A.A., Linnik M.S., Vovk Y.R.
Mironova D.V., Sorokina K.G., Bulygina I.E.
Ivanova O.N., Bulygina I.E.
Zimina S.S., Bakunina A.A., Utrobina A.A.
Economics
Bugushkinova I.N., Agapova G.A., Baldaev N.A.
Andreychenko I.L., Kondrateva A.A., Kulikova V.V., Zayarnaya I.A.
Kryukova A.A., Garifullina A.R.
Abbaskhodzhaeva E.P., Kulikova V.V., Zayarnaya I.A.
Serkina A.A., Kulikova V.V., Zayarnaya I.A.
Stepanova Yu.N., Lesnikova M.S.
Sociological Science
Philosophy of Science
Shtina D.Y., Govorun S.M., Russkikh V.E., Trapeznikov M.V.
Philology
History of Science
Zhaksybergen R.A.
Psychological Science
Zhunisbekova Z.A., Kravtsova A.R., Tuseev M.O., Shalkharbekova N.A.
Abitiyarova A.A., Burkitbaeva D.B., Zhunisbekova Z.A., Kirgizbaeva D.U.
Bazhan T.-., Zhunisbekova Z.A., Kiyakbaeva U.K., Kerimbekova R.A., Kerimbekov M.A.
Zhanibekova G.O., Zholbarys A.N., Zhunisbekova Z.A., Koyshibaeva N.I., Iztaev Z.D.
Kotlyarov E.E., Vetvitskaya S.M.
Vetvitskaya S.M., Lagunov V.V.
Shogenov R.K., Vetvitskaya S.M.
Pharmaceutical Sciences
Isaeva A.M., Seytalieva A.M.
Jurisprudence
Veterinary Science
Arts
Architecture