Сетевое издание
Международный студенческий научный вестник
ISSN 2409-529X

Issue №2 in 2018

Physics and mathematics
Lyuy T.-., Lyu L.-., Syuy Y.-., Chzhou D.-.
Chemical sciences
Biological sciences
Okulova I.I., Suntsova N.A., Zhdanova O.B., Prilepskaya K.S., Perminova E.A., Chugaynov P.A., Yastrebkova K.S.
Zharylkasyn N.T., Abimoldanova M.B., Dzhamalova G.A., Dzholdybaeva S.M.
Engineering
Kokova V.I., Belokopytova L.V., Prokhorovich I.M., Strogiy V.V.
Teaching Science
Chernyaeva A.V., Timofeeva N.B.
Gordeev K.S., Zhidkov A.A., Egorova M.I., Pasechnik A.S., Kokareva M.E.
Kokareva M.E., Pasechnik A.S., Egorova M.I., Zhidkov A.A., Gordeev K.S.
Egorova M.I., Gordeev K.S., Zhidkov A.A., Kokareva M.E., Pasechnik A.S.
Gordeev K.S., Zhidkov A.A., Egorova M.I., Kokareva M.E., Pasechnik A.S.
Zhidkov A.A., Gordeev K.S., Egorova M.I., Pasechnik A.S., Kokareva M.E.
Agricultural Science
Idiyatullin R.M., Akhmetov R.K., Galieva C.R.
Medical sciences
Loktionova A.A., Matvienko E.V., Krivdina N.D., Razinkova N.S., Khmelevskaya I.G.
Loktionova A.A., Matvienko E.V., Krivdina N.D., Khmelevskaya I.G., Razinkova N.S.
Maleeva K.P., Karimov N.A., Porfirev V.V., Porfireva S.V., Mulatov A.A., Danilova V.Y.
Chekodanova T.A.
Plodistaya I.D., Budnyy A.A., Risling V.P., Klinger I.S., Kuskova E.A.
Mizinov D.S., Subbotina V.G., Sushkova N.V., Kryukov Y.Y.
Nasyrov M.V., Bakieva K.K.
Khisamova V.A., Izhbuldina K.R., Gabdrakhmanova I.D., Kuznetsov K.O.
Khisamova V.A., Izhbuldina K.R., Gabdrakhmanova I.D., Kuznetsov K.O.
Vysotin S.A., Sayfitova A.T.
Economics
Chelnokova E.A., Mescheryakova N.M., Utkina N.I.
Sociological Science
Philosophy of Science
Philology
History of Science
Ivchenkova Z.S., Urvantsev R.V., Ponomareva D.S., Lintser S.A., Strekalov A.V.
Psychological Science
Zhorabekova G.-., Musaeva M.-., Burkitbaeva D.B., Akhtaev M.B., Zhunisbekova Z.A.
Naushirvanova R.R., Rogova A.I., Ishmurzina L.N., Khalfina R.R.
Geographical Sciences
Jurisprudence
Cultural
Lunchenko M.S., Malyar V.V.
Arts
Gerasimova Y.L., Pershukevich G.V., Gornets V.A.
Kharitonova E.A., Pershukevich G.V., Gerasimova Y.L.
Petrova K.N., Gerasimova Y.L., Pershukevich G.V.
Plesovskikh O.D., Gerasimova Y.L., Pershukevich G.V.
Prushinskaya Y.S., Gerasimova Y.L., Pershukevich G.V.
Boriskova L.D., Pershukevich G.V., Gerasimova Y.L.
Moor E.N., Gerasimova Y.L., Pershukevich G.V.
Architecture
Malyar V.V., Korotaeva E.A.
Pirogova Y.S.