Сетевое издание
Международный студенческий научный вестник
ISSN 2409-529X

Issue №3 in 2017

Physics and mathematics
Valyanikov V.D., Chubarov F.L., Nikitin A.V.
Merkulova M.A., Akimchenko I.O., Zelentsov D.M.
Mustakhieva D.A., Krotkevich D.G., Buyluk A.O.
Yuan Zeyu, Cheng Zihong
Zhou Hao, Ding Ziyi, Yin Yifei
Li Xiatong, Zhu Yuanxing, Zhang Yuming, Sun Tianyi
Yuan Jiahong, Ding Yourun, Giryakova Yu.L
Chemical sciences
Biological sciences
Kozlov A.V., Mironova Y.I., Kondrashin B.V., Koscheeva E.A., Sokolov I.S., Mashakin A.M.
Engineering
Abazokov I.A., Beloyvanov M.S., Pritomanov V.V.
Abazokov I.A., Beloyvanov M.S., Pritomanov V.V.
Eskendirov M.Z., Sadyrbaeva A.S., Turebekova A.M., Vozzhaeva N.S.
Sidorov Pav.M., Sidorov Pet.M., Shevelev D.V.
Ping An, Zhou Xintong, Liu Jinfei, Sun Hongjia
Teaching Science
Soloschenko M.Y., Sulyaymanova A.M.
Gubernatorova N.A., Kashtanova S.N.
Agricultural Science
Uromova I.P., Dedyura I.S., Sultanova L.R.
Medical sciences
Nikiforova D.Y., Malysheva A.A., Orlov F.V., Ermakova M.M.
Koshkina D.A., Rychagova E.S., Popova N.M., Dukhtanov I.V.
Kaplunova O.A., Kuznetsov I.I., Sapiev A.A., Filippov P.V.
Dvoynykh N.D., Matvienko E.V., Khmelevskaya I.G., Nosoreva I.V.
Economics
Pospelova K.S., Khaltobin A.V., Gromov K.A.
Sociological Science
Philosophy of Science
Belov D.A., Vlasov N.A.
Philology
History of Science
Psychological Science
Geographical Sciences
Political science
Jurisprudence
Arts
Architecture