Сетевое издание
Международный студенческий научный вестник
ISSN 2409-529X

Issue №2 in 2017

Physics and mathematics
Zakiryanov I.I., Filippova E.G.
Biological sciences
Zhumakova T.A., Alimkul I.O., Antonets K.V.
Okulova I.I., Akkuzina A.Y., Brynza M.G., Knyazeva A.S., Lyubchenko E.S., Kuznetsova S.A., Matasova M.A.
Lazareva I.V., Burkova A.N., Zalyvskaya O.S.
Engineering
Lozhkin L.D., Kuzmenko A.A.
Teaching Science
Ohgorodnikova E.Y., Zarechneva V.I., Kudron Y.V., Sachkova D.A., Slobodyanik D.A.
Kornelzen D.A., Zabolotnaya S.G.
Agricultural Science
Nasyrova A.A., Zhuravleva O.N.
Medical sciences
Fedorova E.V., Vasileva A.V., Bulygina I.E.
Styazhkina S.N., Gadelshina A.A., Voronchikhina E.M.
Yakupova I.R., Styazhkina S.N., Khabibrakhmanova Y.M.
Mikhaylova A.O., Lekerova A.G., Andreeva A.P.
Lamzina A.M., Zhunis M.B., Karabekova M.M., Kenzhegalieva S.Z., Starokon Y.S.
Economics
Gorodnev S.A., Popkov A.E., Kozhemyakin A.V.
Tonkikh A.R., Belyaeva E.A.
Sociological Science
Philosophy of Science
Philology
Psychological Science
Zhorabekova G.-., Musaeva M.-., Burkitbaeva D.B., Akhtaev M.B., Zhunisbekova Z.A.
Gogitsaeva O.U., Gobaeva I.A.
Political science
Cultural