Сетевое издание
Международный студенческий научный вестник
ISSN 2409-529X

Issue №4 in 2020

Biological sciences
Vershinina I.V., Savinov M.I., Morenkova V.S., Ryzhkova A.E., Nakonechnyy M.M.
Teaching Science
Medical sciences
Kazanbaeva A.V., Legostina V.A., Yudina K.A., Ryazanova E.A.
Cheremnykh A.I., Russkikh I.S.
Legostina V.A., Kazanbaeva A.V., Yudina K.A., Ryazanova E.A.
Babina S.A., Zheltysheva A.Y., Shuklin G.O., Shuklina A.A., Yaparov A.E.
Shuklina A.A., Shuklin G.O., Yaparov A.E., Babina S.A., Zheltysheva A.Y.
Economics
Sociological Science
Philology
Psychological Science
Pervushin V.V., Mayngardt A.O.